Bình Điền

Giám sát về ATTP các cơ sở cung cấp suất ăn phục vụ cách ly tập trung
Khỏe đẹp mỗi ngày

Giám sát về ATTP các cơ sở cung cấp suất ăn phục vụ cách ly tập trung

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm TP.HCM (BCĐ ATTP), trong 9 tháng đầu năm 2021, BCĐ ATTP đã ban hành 137 văn bản triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo ATTP.

Top