Ai bồi thường thiệt hại khi bản án tuyên sai đã thi hành án?

Ai bồi thường thiệt hại khi bản án tuyên sai đã thi hành án?

07:02 20/03/2022 3

Quyết định giám đốc thẩm nhận định bản án phúc thẩm tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa vợ chồng ông Hồ Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Khánh Ly là không đúng. Tuy nhiên, khi xét xử lại lần 2, tài sản tranh chấp đã bị thi hành án.