Phải chăng là cá biệt?

Phải chăng là cá biệt?

05:43 31/07/2022 0

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đặt câu hỏi phải chăng việc nhà trường nhận hơn 400 triệu đồng từ nhà cung ứng thực phẩm vừa bị thanh tra phát hiện ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) chỉ là cá biệt? Và nếu 'không phải cá biệt' thì sao?