Đào tạo người làm phim

Đào tạo người làm phim

06:18 18/02/2022 0

Những năm trở lại đây, đã có sinh viên được nhà nước cử đi học làm phim tại một số quốc gia có nền điện ảnh phát triển trên thế giới. Song song đó, theo giới làm nghề, việc đào tạo điện ảnh trong nước cũng cần có những thay đổi.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh

14:00 24/11/2021 0

Dự thảo chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh ở các cấp.