Phần diện tích công cộng tại chung cư Sông Đà Nha Trang đã được cho thuê 50 năm /// HIỀN LƯƠNG

Lấy diện tích công cộng chung cư cho thuê 50 năm

0
Cư dân sống tại chung cư Sông Đà Nha Trang (số 6 Bãi Dương, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) liên tục kêu cứu vì một số hạng mục công cộng của chung cư này bị chủ đầu tư đem cho tư nhân thuê.