Vụ nhiều công nhân ngừng việc ở Thái Bình: Công ty Kim Hòa giải quyết phụ cấp trước mắt

Vụ nhiều công nhân ngừng việc ở Thái Bình: Công ty Kim Hòa giải quyết phụ cấp trước mắt

17:43 27/10/2022 0

Liên quan vụ nhiều công nhân ngưng việc, trước mắt, Công ty Kim Hòa (Thái Bình) sẽ giải quyết vấn đề phụ cấp độc hại, phụ cấp sản phẩm, chuyên cần… cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng ký thỏa thuận, khi việc sản xuất ổn định sẽ đóng bảo hiểm đầy đủ cho công nhân.