Tự hào làm cán bộ Đoàn và cưới người làm Đoàn

Tự hào làm cán bộ Đoàn và cưới người làm Đoàn

10:00 26/03/2022 0

“Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì đem lại nhiều kỷ niệm nhất, tôi sẽ tự hào trả lời rằng: làm cán bộ Đoàn và cưới người làm Đoàn. Với tôi, những ngày tháng làm cán bộ Đoàn chính là những ngày tháng đẹp nhất”.