Mac App Store sẽ sử dụng icon đồ họa Retina

Mac App Store sẽ sử dụng icon đồ họa Retina

0
(TNO) Apple đã chính thức gửi lời yêu cầu đến các nhà phát triển phần mềm khi muốn họ đưa một ứng dụng lên cửa hàng Mac App Store thì phải kèm thêm một biểu tượng (icon) theo chuẩn đồ họa Retina.