Không tăng độ tuổi sinh hoạt Đoàn

Không tăng độ tuổi sinh hoạt Đoàn

13:33 08/04/2022 0

Tại hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19, khóa 11, nhiều ý kiến đề xuất nên kéo dài độ tuổi sinh hoạt Đoàn đến 35. Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết không thể tăng độ tuổi sinh hoạt Đoàn.