danh thu

Đánh thức tiềm năng của Sóc Trăng

Đánh thức tiềm năng của Sóc Trăng

0
Sóc Trăng tiếng Khmer gọi Srok Kh’leang, có nghĩa là “Xứ kho bạc”, tức là tỉnh có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh ở khu vực ĐBSCL.