Danh Toại

Hàng loạt nước cấm Pokémon Go

Hàng loạt nước cấm Pokémon Go

Hàng loạt các nước đưa ra lệnh cấm trò chơi Pokémon Go vì lý do an ninh quốc gia; trong khi đó, một số công ty ở Việt Nam đã cấm nhân viên chơi Pokémon Go trong giờ làm việc, trong khuôn viên cơ quan.

Top