Ấn tượng từ một đại hội Đoàn

Ấn tượng từ một đại hội Đoàn

21:11 15/08/2022 0

Một đại hội Đoàn khiến nhiều đại biểu thích thú và ấn tượng bởi sự sáng tạo, mới lạ và cho người tham dự cảm nhận được sự trẻ trung, đúng “chất” đại hội của người trẻ.

Ấn tượng Đại hội Đoàn không giấy

Ấn tượng Đại hội Đoàn không giấy

13:18 14/08/2022 2

Một Đại hội Đoàn khiến nhiều đại biểu vô cùng thích thú và ấn tượng khi không sử dụng giấy. Từ các tài liệu, văn kiện đại hội đến việc điểm danh, đếm số phiếu bầu… cũng được số hóa.