Tây Ninh lắp đặt 100 điểm cung cấp Wi-Fi miễn phí

Tây Ninh lắp đặt 100 điểm cung cấp Wi-Fi miễn phí

5 giờ trước 0

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Thông tin - Truyền thông về việc lắp đặt thí điểm hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí gồm khoảng 100 điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.