Bố mẹ nuôi dạy con vì muốn con hạnh phúc hay vì muốn mình hạnh phúc?  /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERRSTOCK

Hạnh phúc của ai?

0
Bố mẹ nuôi dạy con vì muốn con hạnh phúc hay vì muốn mình hạnh phúc? Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là muốn con hạnh phúc chứ! Nhưng nếu thành thật, số bố mẹ chọn trả lời vì muốn mình hạnh phúc sẽ chiếm đa số.