Nguy cơ đờn ca tài tử thiếu 'thầy đờn'

Nguy cơ đờn ca tài tử thiếu 'thầy đờn'

06:28 09/04/2022 0

Khi Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm 2022 đang diễn ra, thông tin “theo kế hoạch sắp tới, khoa Kịch hát dân tộc - Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM không tuyển sinh” làm dấy lên nỗi lo đối với di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận này.