Dự báo thời tiết hôm nay

Tin tức thời tiết hôm nay, 18.6.2023: Nắng nóng gay gắt trở lại
Thời sự

Tin tức thời tiết hôm nay, 18.6.2023: Nắng nóng gay gắt trở lại

Tin tức thời tiết hôm nay, 18.6.2023, Bắc bộ có nắng nóng gay gắt có nơi trên 38oC. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39oC.

Top