Dương Hòa

Tết Việt giàu bản sắc tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2022
Đời sống

Tết Việt giàu bản sắc tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2022

Ngày 22.1, chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2022” đã mở đầu sự kiện đường hoa “Home Hanoi Xuan 2022” tại Mailand Hanoi City (Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội).

Top