Ngày 30.4 không thể nào quên: Tiếng hát át tiếng bom

Ngày 30.4 không thể nào quên: Tiếng hát át tiếng bom

0
(TNO) Chiến thắng 30.4.1975 lịch sử không chỉ được làm nên bởi những người lính trực tiếp cầm súng. Có những người lính dùng lời ca tiếng hát của mình để động viên tinh thần đồng đội.