F1 không còn phải cách ly y tế

F1 không còn phải cách ly y tế

06:48 16/04/2022 0

Về biện pháp y tế đối với F1, trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0, phải bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm: đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác; hạn chế đến những nơi tập trung đông người...