Tương lai của dòng game RPG

Tương lai của dòng game RPG

12:57 13/07/2021 0

Trong vài năm qua nhiều gã khổng lồ trong làng game RPG đang tìm cách giành lại hào quang như đã từng làm được vào những năm 2000 hay 2010.