Giải phóng mặt bằng

Long An quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng
Kinh tế

Long An quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng

Tỉnh Long An luôn quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư vì đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Song, nhiệm vụ này vướng phải rất nhiều khó khăn.

Top