Vẫn vướng điểm tắc mặt bằng

Vẫn vướng điểm tắc mặt bằng

07:18 22/03/2022 0

Khoảng 80% dự án giao thông trễ tiến độ tại TP.HCM hiện nay đều do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) - thông tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM.