Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.
* Chú thích môn thi: Toán (D1); Ngữ văn (D2); Vật lí (D3); Hóa học (D4); Sinh học (D5); KHTN (D6); Lịch sử (D7); Địa lí (D8); GDCD (D9); KHXH (D10); Ngoại ngữ (D11)

Kết quả tra cứu

STT Cụm thi Họ tên SBD Ngày sinh Giới tính Môn thi
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12