Giao thông công cộng

NAPAS đề xuất hệ thống thẻ vé thông minh cho giao thông công cộng
Kinh tế

NAPAS đề xuất hệ thống thẻ vé thông minh cho giao thông công cộng

Một mô hình thẻ vé thông minh Việt Nam có thể phát triển và ứng dụng trong đời sống trên các phương tiện giao thông công cộng qua các ứng dụng công nghệ không tiếp xúc, quét mã QR… góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Nhóm bạn trẻ thức đêm lấp ‘ổ gà, ổ voi’, đảm bảo an toàn giao thông
Giới trẻ

Nhóm bạn trẻ thức đêm lấp ‘ổ gà, ổ voi’, đảm bảo an toàn giao thông

Đều đặn mỗi tháng 1 lần, nhóm bạn trẻ Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang tìm kiếm những đoạn đường nhiều "ổ gà, ổ voi" để san lấp, bảo đảm an toàn giao thông.

Top