Day dứt

Day dứt

04:51 13/09/2019 0

Chúng ta phải xây dựng một chính quyền cơ sở mà ở đó cuộc sống cộng đồng phải là trung tâm; an toàn sức khỏe của người dân và tinh thần tôn trọng sự thật phải được đặt trên thành tích của quan chức địa phương.

Xe tải chở nhiều thùng hóa chất rò rỉ

Xe tải chở nhiều thùng hóa chất rò rỉ

17:50 25/03/2019 0

Ngày 25.3.2019, một xe tải chở theo nhiều thùng hóa chất trên đường Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bất ngờ bị rò rỉ ra khí có mùi khó chịu.