Để trẻ không bị sang chấn tâm lý sau đại dịch

Để trẻ không bị sang chấn tâm lý sau đại dịch

08:35 29/05/2022 0

Sau thời gian dài phải học tập trực tuyến và hạn chế giao tiếp do đại dịch Covid-19, sức khỏe tâm thần của trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều chuyên gia và nhà quản lý đã cảnh báo và đưa ra giải pháp để trẻ không bị sang chấn tâm lý.