'Ép' học sinh không thi lớp 10 sao cho đúng?

'Ép' học sinh không thi lớp 10 sao cho đúng?

07:31 29/04/2022 2

Việc tư vấn, hướng nghiệp học sinh lựa chọn mô hình học tập sau THCS phù hợp và ép học sinh không được thi lớp 10 khi sức học trung bình, yếu là 2 hành động khác nhau nhưng lại rất khó phân biệt.

Bệnh thành tích vẫn đè nặng giáo dục

Bệnh thành tích vẫn đè nặng giáo dục

06:15 22/04/2022 17

Ép học sinh có học lực trung bình, yếu không thi vào lớp 10 để không ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ vào THPT công lập được cho là 'biểu hiện lâm sàng' của bệnh thành tích, nhất là các trường công lập.

Nhà vệ sinh không… vệ sinh ở trường học nông thôn

Nhà vệ sinh không… vệ sinh ở trường học nông thôn

06:01 18/04/2022 1

Vấn đề 'nhà vệ sinh nhưng không… vệ sinh' ở các trường học vùng sâu, vùng xa là thực trạng đã được báo động đỏ từ nhiều năm qua. Với mức độ quan tâm và hỗ trợ 'khiêm tốn' như hiện nay, điều này vẫn sẽ tiếp diễn.