Làm gì nếu phải sống chung với người hút thuốc lá?

Làm gì nếu phải sống chung với người hút thuốc lá?

15:00 23/06/2022 0

Bảo người thân cai thuốc lá điếu thành công cũng khó như bảo họ… thay đổi tính nết. Do vậy, phần lớn nhiều gia đình đều phải bất lực chấp nhận "sống chung với khói thuốc" và tự an ủi, “chừng nào bệnh rồi tính”.