Huy động vốn

Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ & tiếp tục tăng trưởng ổn định
Ngân hàng

Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ & tiếp tục tăng trưởng ổn định

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Vietbank ghi nhận các chỉ số đều tăng trưởng, bám sát kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định.

Doanh nghiệp tăng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả nợ
Chứng khoán

Doanh nghiệp tăng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả nợ

Trong bối cảnh khó khăn về dòng vốn, các doanh nghiệp công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hay thậm chí trả nợ cho ngân hàng.

Top