Giảm từ 20 - 50% phí về kinh doanh vận tải

Giảm từ 20 - 50% phí về kinh doanh vận tải

06:51 30/09/2022 0

Ngày 29.9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua.