Gác bằng cử nhân… đi làm từ thiện

Gác bằng cử nhân… đi làm từ thiện

07:22 01/05/2022 0

Tốt nghiệp ĐH Luật, anh Trần Huỳnh Hoài Phong không đi làm việc mà ở nhà buôn bán rồi thành lập đội tình nguyện giúp người bị nạn. Trong 4 năm qua, đội của anh đã giúp đỡ hơn 6.000 trường hợp.

Minh bạch hóa từ thiện

Minh bạch hóa từ thiện

05:58 31/10/2021 1

Việc luật hóa 'cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự' được quyền tham gia vận động từ thiện đã tạo hành lang pháp lý điều hướng công khai, minh bạch cho hoạt động này.