/// Ảnh: Reuters

Kế hoạch 'Made in China 2025' của Trung Quốc có đáng lo

18:16 19/12/2018 0

Bài viết là nhận định của nhà báo Anjani Trivedi, chuyên đưa tin về các hãng công nghiệp châu Á thuộc Bloomberg. Bà Trivedi bàn về việc kế hoạch "Made in China 2025" của Trung Quốc có thực sự đáng lo hay không.

Công nhân sơn mặt bằng tại một cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông /// Reuters

Thế lưỡng nan

14:56 15/12/2018 0

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua thông báo nước này và Mỹ đã đạt được đồng thuận về vấn đề thương mại giữa hai bên.