Mặt trời

Băn khoăn hiện trạng hình tượng mặt trời ở Khuê Văn Các
Văn hóa

Băn khoăn hiện trạng hình tượng mặt trời ở Khuê Văn Các

Theo tài liệu, Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cho đến nay đã trải qua cả ngàn năm lịch sử, là trường đại học đầu tiên của nước ta và hiện đã trở thành biểu tượng văn hóa của đất nước. Khuê Văn Các nằm trong tổng thể này, từ năm 1997 đã được chọn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội.

Top