Mở rộng cánh cửa miễn thị thực

Mở rộng cánh cửa miễn thị thực

07:02 20/03/2022 0

Đánh giá việc khôi phục chính sách miễn thị thực như trước khi có dịch sẽ là đòn bẩy mở lại thị trường du lịch; song các công ty lữ hành cùng nhiều chuyên gia cho rằng “cánh cửa” miễn thị thực vẫn còn quá hẹp.

Chính thức mở bung du lịch

Chính thức mở bung du lịch

07:01 16/03/2022 0

Chính sách miễn thị thực, xuất nhập cảnh lần lượt được khôi phục như trước giai đoạn Covid-19, VN đã chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.