Tự tin bước vào thập niên mới

Tự tin bước vào thập niên mới

06:08 01/01/2020 0

Năm 2020, năm đầu tiên của thập niên thứ 3, thế kỷ 21 là bước ngoặt để Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia thịnh vượng, hùng cường.