Narendra Modi

Ấn Độ trước cơ hội trở thành 'công xưởng' của thế giới
Kinh tế thế giới

Ấn Độ trước cơ hội trở thành 'công xưởng' của thế giới

Ấn Độ đang đứng trước các điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa tham vọng trở thành "công xưởng" của thế giới.

Top