Ngân sách

Quảng Ngãi: Đấu giá các mỏ cát, làm lợi ngân sách hàng trăm tỉ đồng
Dân sinh

Quảng Ngãi: Đấu giá các mỏ cát, làm lợi ngân sách hàng trăm tỉ đồng

Ngày 8.2, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn thành việc đấu giá 7 mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Kết quả đấu giá, các mỏ cát có giá bán cao gấp rất nhiều lần so với mức giá ban đầu đưa ra.

Top