Nhận biết trầm cảm

Nhận biết trầm cảm

04:06 19/11/2021 0

Tại cơ sở y tế chuyên khoa, số bệnh nhân đến thăm khám các bệnh lý liên quan đến trầm cảm đang tăng khoảng 20 - 30% mỗi năm. Gần đây, các bệnh viện ghi nhận có sự gia tăng bệnh nhân trầm cảm trẻ tuổi.