Ong đốt

21 ngày đêm giành lại mạng sống cho bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt
Thời sự

21 ngày đêm giành lại mạng sống cho bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt

Các bác đã trải qua 21 ngày đêm chiến đấu để cứu sống một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết, trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

21 ngày đêm cứu bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết
Sức khỏe

21 ngày đêm cứu bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết

Các bác sĩ vừa trải qua 21 ngày đêm cứu sống một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết.

Top