Từ nhân viên văn phòng tới nghệ sĩ nhạc kịch tại Mỹ

Từ nhân viên văn phòng tới nghệ sĩ nhạc kịch tại Mỹ

07:10 22/05/2022 0

Có 2 từ chính xác nhất để nói về Thiện là đam mê và kiên định. Điều này đã thôi thúc  chàng trai làm văn phòng đi một hành trình dài và vượt nhiều chông gai trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch Mỹ như giấc mơ ngày nhỏ.