'Từng người phải tự lo cho chính mình'

'Từng người phải tự lo cho chính mình'

0
Điều đáng lo ngại nhất của đợt lây nhiễm Covid-19 thứ tư trong cộng đồng ở Việt Nam có phải là chuyện biến chủng “đột biến kép” nguồn gốc Ấn Độ và Anh có tốc độ lây nhiễm nhanh?