Sống vì rừng

Sống vì rừng

05:10 14/06/2022 0

Nhiều tháng ngày đã qua, nhưng hình ảnh về những 'lão mục đồng' dựng nhà ở giữa rừng đầu nguồn thác Trắng, xã Thanh An, H.Minh Long (Quảng Ngãi) không thể nào phai trong tâm trí.