Quỹ Tiền tệ quốc tế

Tầm nhìn kinh tế thế giới năm 2023
Kinh tế thế giới

Tầm nhìn kinh tế thế giới năm 2023

Ngày 31.1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố tầm nhìn kinh tế thế giới trong năm 2023.

Top