Quyền riêng tư

Đảm bảo quyền riêng tư trẻ em khi chuyển đổi số trong giáo dục
Giáo dục

Đảm bảo quyền riêng tư trẻ em khi chuyển đổi số trong giáo dục

Chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng cần đảm bảo sự an toàn cho trẻ em, quyền riêng tư, bảo mật của trẻ nhỏ.

Top