Sở hữu trí tuệ

Khai thác tài sản trí tuệ, biến tri thức thành của cải vật chất
Chính sách - Phát triển

Khai thác tài sản trí tuệ, biến tri thức thành của cải vật chất

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt tại hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023.

Top