Sông Hậu

Châu Thành (Hậu Giang) đẩy mạnh phát triển đô thị
Kinh tế

Châu Thành (Hậu Giang) đẩy mạnh phát triển đô thị

UBND huyện Châu Thành đã ban hành kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021- 2025 nhằm đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa.

Top