'Bông hồng' sinh viên đam mê kỹ thuật hóa học

'Bông hồng' sinh viên đam mê kỹ thuật hóa học

08:30 20/11/2022 1

Với đam mê kỹ thuật hoá học, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu quốc tế và phương pháp học tập tốt, "bông hồng" sinh viên Ngô Hoàng Bảo Trân đã vừa tốt nghiệp loại xuất sắc.