thanh niên xung phong

Cựu TNXP Phan Hữu Thiện (trái) đang là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Q.6 	 /// Ảnh: Thúy Hằng

“Vì chúng tôi là thanh niên xung phong

0
Hai thế hệ thanh niên xung phong, người phục vụ cho chiến trường Đông Nam bộ trước năm 1975, người tham gia xây dựng cuộc sống mới sau khi đất nước thống nhất, nhưng sâu thẳm trong tim họ, tất cả đều là sự tự hào về màu áo xanh mình đã mang.