Bệnh thành tích vẫn đè nặng giáo dục

Bệnh thành tích vẫn đè nặng giáo dục

06:15 22/04/2022 17

Ép học sinh có học lực trung bình, yếu không thi vào lớp 10 để không ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ vào THPT công lập được cho là 'biểu hiện lâm sàng' của bệnh thành tích, nhất là các trường công lập.