Trường nghề

Trường cao đẳng nghề Đà Lạt: Địa chỉ đào tạo tin cậy cho thanh niên lập nghiệp
Giáo dục

Trường cao đẳng nghề Đà Lạt: Địa chỉ đào tạo tin cậy cho thanh niên lập nghiệp

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường cao đẳng nghề Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của nhà trường.

Top